exhibitions
Heimat
3+1 Gallery, 2014, Lisbon
back
Heimat #1, 2014 Oil on canvas 16 x 16 cm
Heimat #2, 2014 Oil on canvas 24 x 19 cm
<p>Heimat #3, 2014 Oil on canvas 60 x 40 cm</p>
<p>Heimat #4, 2014 Oil on canvas 120 x 80 cm</p>
<p>Heimat #5, 2014 Oil on canvas 40 x 30 cm</p>
<p>Heimat #6, 2014 Oil on canvas 90 x 70 cm</p>
<p>Heimat #7, 2014 Oil on canvas 30 x 24 cm</p>
<p>Heimat #7, 2014 Oil on canvas 30 x 24 cm</p>
Heimat #9, 2014 Oil on canvas 150 x 150 cm
Heimat #10, 2014 Oil on canvas 30 x 30 cm
of 14